نام پروژه: میدان معلم

کارفرما: شهرداری شیراز

متراژ:

آدرس: شیراز – بلوار پاسداران – میدان معلم

moalem-bridge-shiraz