تیم متخصص توسعه بتن

بتن بیش از هر نوع مصالح ساختمانی دیگر روزانه در تمام نقاط دنیا مورد مصرف قرار می گیرد؛ به عبارتی دیگر تجارت ها، خانه ها و رویا های زیادی بر روی این ماده بنا می شوند. تیم حرفه ای توسعه بتن از کنار این موضوع به راحتی عبور نکرده و آن را فرصتی می داند جهت رشد گروه خود و کمک به توسعه شهرها.

سعید خرسند

عضو هیئت مدیره

میثم خرسند

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ابراهیم خرسند

رئیس هیئت مدیره

سمیه خرسند

مدیر مالی

ناصر خرسند

مدیر تحقیق و توسعه

نفیسه خرسند

عضو هیئت مدیره

علی آذریون

مدیر حمل و نقل

مهدی زراعیت پیشه

مدیر کنترل کیفیت

مسعود موجی خضری

مدیر تولید