فرصت های شغلی

 

 

توسعه بتن به عنوان تولید کننده مطرح انواع بتن و مجری پروژه های عظیم بتنی در کشور، محیط مناسبی را جهت بهره وری از تجربه متخصصین و نیروهای با انگیزه  و پیشرفت شغلی افراد به وجود آورده است. استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات موجود در صنعت بتن و همچنین ارزش گذاری منابع انسانی به عنوان عامل اصلی رشد سازمانی، موجب تبدیل توسعه بتن به یکی از گزینه های برتر کاری در این زمینه شده اند.

فرم درخواست همکاری

  • Accepted file types: pdf, doc, docx.